Klachtenregeling

Klachtenregeling van anjaluistert

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 869.22.A. De praktijk is als anjaluistert geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGBZ) met als persoonlijke AGB-code 90103229. De praktijkcode is 90062610. Bij de Kamer van Koophandel is anjaluistert geregistreerd onder nummer 54444942.

 

Mocht je ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging (https://vit-therapeuten.nl/). Daar kun je beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals is voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 220360R. De koepel verzorgt het tuchtrecht (https://www.tcz.nu/).